VAŠI BEZPEČNOST
NECHTE NA NÁS!

PULT CENTRALIZOVANÉ OCHRANY - PCO

Pulty centralizované ochrany jsou základním prvkem elektronické ochrany majetku a osob a umožňují monitorovat hlášení jednotlivých ústředen elektronického zabezpečovacího systému (EZS).
Prostřednictvím tohoto systému je možno neprodleně reagovat na poplachovou informaci EZS a následně vyslat zásahové jednotky na zabezpečovaný objekt s cílem zabránit nebo minimalizovat případný vznik škod.

Pulty centralizované ochrany